In herinnering aan mevrouw Pelger

Wij van de woonactiegroep van Socialisten 010 hebben in de zomer van 2023 een crowdfunding-actie gehouden om een plaquette te maken om de dood van mevrouw Pelger uit de Tweebosbuurt te herdenken.
We hadden dit als tekst voor de plaquette in gedachten:
Mevrouw Pelger wilde tot het einde van haar leven ongestoord in haar geboortehuis in de Tweebosbuurt blijven wonen. De Woonvisie 2015, door de VN veroordeeld als zijnde tegen de mensenrechten, doorsneed wreed haar wens. Dit gemeentelijke beleidsplan voorzag de sloop van tientallen door bewoners juist hooggewaardeerde en goedkope woningen. Deze moesten tegen de wens van de bewonersvereniging in plaatsmaken voor duurdere nieuwbouw voor de middenklasse. Het juridisch gevecht verloren zij uiteindelijk. Ook mevrouw Pelger zou zoals veel anderen uit haar woning moeten. Zij weigerde dit en stapte op 28 oktober 2022 op 83-jarige leeftijd uit het leven vanwege lichamelijke klachten door de langdurige stress, terwijl ze eerder had aangegeven nog wel 100 te willen worden. Haar sociale en gezellige Tweebosbuurt is niet meer en zij zal zeker gemist worden. Alleen een woonbeleid dat mensen boven het geld plaatst kan zorgen dat de geschiedenis zich niet nog eens herhaalt.
Wij hebben uiteindelijk €920 ingezameld via een crowdfundingsactie(nogmaals dank aan iedereen die heeft bijgedragen) en het is gelukt om de plaquette te produceren via een kunstenares, van het kunstatelier El Arte.

Helaas is het tot op heden (voorjaar 2024) nog steeds niet gelukt om een plek voor de plaquette te krijgen, omdat we daar toestemming van de pandeigenaar van een pand wat geschikt zou kunnen zijn voor de plaquette, moeten krijgen, en in veel gevallen is dat de gemeente, en de gemeente heeft ons eigenlijk op alle mogelijke manieren dwars gezeten om ons plan te verwezenlijken.

We hebben contact gehad met Hef Wonen om het in de Tweebosbuurt te laten plaatsen, met Woonstad om het op een sloopppand in Bloemhof te plaatsen, met de OBS Nelson Mandela in de Tweebosbuurt om het op hun nieuwe pand te plaatsen, met de Commissie Straatnamen en Gedenktekens van de gemeente (nog in afwachting van hun vergadering in mei), met de wijkraad in de Afrikaanderwijk (geen reactie nadat wij het voorstel op de vergadering hadden gepitcht).

Door alle afwijzingen hebben we uiteindelijk maar besloten om een foto van de plaquette op de website te plaatsen, met deze begeleidende tekst, en de volledige geanonimiseerde correspondentie met alle bijbehorende (afwijzende) instanties. Dan zullen we nog kijken of een geschikt plekje voor de plaquette wellicht in ons eigen pand aan de Gaffelstraat 61B is, alwaar het roem kan vergaren door op de website publiekelijk kenbaar gemaakt te zijn.