Agenda 26 maart 2024

 • Pandbeheer en financiën
 • aankondigingen actiegroepen (Rood, woongroep)
 • voorbereiding actie over daklozen en vijandelijke architectuur
 • acties rond leegstand in Rotterdam
 • acties rond het plaatsen van een plaquette voor mevrouw Pelger
 • terugkijk over demo’s dag tegen racisme
 • initiatieven om nieuwe leden te verwelkomen
 • kiezen van een contactpersoon voor de kaderbijeenkomsten
 • opstellen van een draaiboek voor activiteiten
 • bespreking extra bestuursbijeenkomsten
 • volgende stappen voor samenwerking met andere Rotterdamse groepen
 • wat verder ter tafel komt
 • rondvraag en mededelingen