Verslag kaderbijeenkomst 13 februari

Reguliere kaderbijeenkomsten

Het was al enige tijd geleden sinds het bestuur een kaderbijeenkomst had georganiseerd. De wens is om dit veel vaker te gaan doen om de leden meer te betrekken en het bestuur vooral op de basistaken te laten focussen.
Tijdens de bijeenkomst sprak men de voorkeur uit voor een tweewekelijks kaderoverleg op dinsdag. Dit overleg zal elke keer om 20:00 zijn te Gaffelstraat 61b. Mocht je geen lid zijn en aan willen sluiten uit interesse kan je altijd ons een mailtje sturen op contact@socialisten010.nl.

Woonacties

Onze woongroep is nog steeds erg actief. Er worden klachten geïnventariseerd voor de actie in Lombardijen tegen Havensteder. Ook wachten we nog op een reactie van de wijkraad over het plaatsen van een plaquette voor mevrouw Pelger (voormalige bewoner Tweebosbuurt). Daarnaast gaan we samen met een lid aan de slag met een actie tegen een foute huisbaas in de Bospolder-Tussendijken. Alle woonactivisten in Rotterdam worden opgeroepen ons hierin te ondersteunen en zich te melden bij het mailadres contact@socialisten010.nl.
Naast de gebruikelijke huurdersacties kwam tijdens de bijeenkomst ook het idee naar voren om een meldpunt rondom leegstand op te zetten in samenwerking met andere activisten in de stad. Het probleem van de leegstand, veelal veroorzaakt door rijke investeerders, kwam eerder aan bod bij onze maandelijkse editie van Praats010. We horen graag of er kameraden zijn die ons willen helpen met een dergelijk initiatief rondom het thema leegstand.

Netwerk Internationaal en Palestina

Palestina ligt onder vuur en wij zijn solidair met het Palestijnse volk. Om hier acties en initiatieven voor te organiseren is de Socialisten recentelijk weer begonnen met een netwerk voor internationale solidariteit. Dit netwerk brengt leden van de Socialisten samen om te werken aan verschillende thema’s rondom internationalisme, waaronder natuurlijk de nu erg urgente situatie in Palestina. Leden van de Socialisten worden aangemoedigd zich bij dit netwerk aan te sluiten via een mail naar netwerkinternationaal@socialisten.org.
Op 25 februari helpen we verder mee met de organisatie van een groot Palestinaprotest in Rotterdam. Deze zal zich vooral verzetten tegen de ontwikkelende zuivering van de Palestijnen in Gaza en de gemeente en de overheid oproepen tot actie. Sluit ook aan bij de Binnenrotte om 14:00. Kijk uit naar de Socialisten 010 vlag want wij verzamelen om 13:30 voor de bibliotheek!

Actie rondom dakloosheid

Tijdens de bijeenkomst kreeg een nieuw actie-idee aandacht. Zoals elke Rotterdammer dagelijks in het straatbeeld kan zien is dakloosheid een groot probleem in de stad. De kapitalistische woningmarkt vernietigt de levens van vele medeburgers en dwingt hen de straat op. Om hier wat aan te doen willen we een actie rondom dit thema opzetten.
Een haalbaar en concreet doel wat we zouden kunnen nastreven in Rotterdam is het uitbannen van alle vijandige architectuur uit de stad.
Vijandige architectuur zijn plekken in de stad zoals bankjes die bewust oncomfortabel gebouwd zijn om daklozen te pesten.Met een petitie en actie rondom dit thema, in samenwerking met ROOD, zouden we het bredere dakloosheidsprobleem aan de kaak kunnen stellen. We horen graag van mensen met interesse om ook wat met een dergelijke actie te doen. Een overleg om deze actie een vervolg te geven volgt spoedig.

Wat verder ter tafel kwam

Naast de geagendeerde onderwerpen stond het aanwezigen ook vrij om eigen punten in te brengen. Aan het einde van de vergadering kwamen daardoor nog wat zaken naar voren. Een kameraad bracht het idee in om als Socialisten 010 eindelijk eens werk te maken van eigen kleding, bijvoorbeeld hesjes. Zo zijn we herkenbaar op protesten en onze acties. Hij is ook bereid een dergelijk initiatief te financieren en hier willen we de komende tijd dus werk van gaan maken.
Naast partijkleding werd ook opgebracht of we als organisatie een bijdrage wilden leveren aan het anti-racismeprotest van 21 maart. Immer relevant nu de PVV de grootste partij is geworden. Een lid nam de taak op zich uit te zoeken bij welk protest we eventueel aan kunnen sluiten en hier zal spoedig over gecommuniceerd worden. Met deze afsluiter hadden we weer een succesvolle kaderbijeenkomst!