Over ons

Wij zijn Socialisten 010. Wij komen op voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En wij staan klaar om deze stad te veranderen. Om dit doel te bereiken moeten we onze krachten bundelen.

Als we in ons eentje Rotterdam willen transformeren zijn we kansloos. Daarom verenigen wij ons als socialisten. Dat doen we via onze lokale organisatie Socialisten 010 en via het landelijke initiatief De Socialisten.

Bestuur

Het bestuur wordt door de leden tijdens de algemene ledenvergadering gekozen.

Jongeren

Wij werken samen met ROOD Rotterdam.

Meedoen

We hebben veel meegemaakt en al veel bereikt. Wij blijven actieve socialisten. Toen, nu en in de toekomst. Voor altijd. Kijk dan hier hoe je kan bijdragen of mail ons op contact@socialisten010.nl.

Onze kernwaarden

Wij zijn kritische socialisten die menen dat het beter moet maar dan ook de daad bij het woord voegen. Dat doen we door de wijken in te gaan en te praten met de mensen. Door ons te verbinden met de activistische bewegingen die onze stad rijk is en ook nieuw verzet op te bouwen tegen sloopbeleid en zwalkend klimaatbeleid. We werken stap voor stap toe naar die nieuwe maatschappij, waarbij we de belangen van Rotterdammers centraal stellen en niet het grote geld of politiek eigenbelang.

Wij maken ons sterk voor behoud van de volkstuinen die onze stad rijk is. Wij zijn tegen het huidige mensonterende vluchtelingenbeleid. Wij zijn voor armoedebestrijding. Wij zijn voor het aanpakken van de fossiele industrie en een snelle, rechtvaardige klimaattransitie. Wij zijn tegen etnisch profileren en racistische politietactieken. Wij zijn voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht diens economische achtergrond. Wij komen op voor hen die dat zelf niet kunnen, mogen of durven. En dat alles zonder ons einddoel uit het oog te verliezen. Als socialisten willen we toewerken naar een klasseloze maatschappij, waar het huidige economische en politieke systeem wordt vervangen met een systeem dat werkt voor het collectief. Een maatschappij waar geen onderdrukking of winstbejag meer zal heersen, maar de heerschappij van de mens.

Onze geschiedenis

De mensen van Socialisten 010 geen onbekenden in Rotterdam. Lees meer over onze geschiedenis.