Agenda 13 februari

  • Openen vergadering, toelichting bestuur over reguliere kaderbijeenkomsten
  • Update woonactiegroep, landelijk netwerk internationaal, pandbeheer, ROOD
  • Actie rondom dakloosheid / vijandige architectuur
  • Volgende kaderbijeenkomst en reguliere dag
  • Wat verder ter tafel komt vanuit leden qua acties/initiatieven

Op het overleg zullen alle belangrijke lopende activiteiten van Socialisten 010 geagendeerd worden en stippelen we samen met iedereen de praktische koers van organisatie uit. Leden krijgen ook het recht om hier dingen voor te stellen die we als partij moeten ondernemen (zoals acties, scholingen, social-mediaberichten enz.)