fbpx

Zorg en welzijn

Het zorgsysteem wordt de afgelopen decennia gekenmerkt door een groeiende ontoegankelijkheid. Deze groeiende ontoegankelijkheid wordt gedreven door de marktmechanismen die kenmerkend zijn voor het kapitalisme. De vermarkting van de zorg heeft enkel geleid tot alsmaar groter wordende verspillingen in de vorm van groeiende marketingbudgetten en een uitdijende bureaucratie. Als Socialisten 010 eisen wij niks minder dan volledige toegankelijkheid voor iedereen bij alle zorginstanties. De zorg dient toegankelijker en democratischer te worden ten bate van de zorgwerkers en patiënten, zelfverrijkende bureaucratische bestuurders hebben geen plek in de zorg.

Welzijn bestaat niet enkel uit lichamelijke zorg, het is lekker in je vel zitten, je goed voelen. Onder het kapitalisme worden mensen vervreemd van hun eigen arbeid, mensen worden tot consumenten en werknemers gemaakt in plaats van mensen. Dit heeft er mede toe geleid dat veel mensen last hebben van mentale gezondheidsproblemen. Vrijwel in alle levensfasen gaan steeds meer mensen gebukt onder stoornissen als depressie, burn-out of angst.

Als Socialisten 010 willen we investeren in de wijken en zorgen dat mensen elkaar weer ontmoeten in de buurtcentra. We investeren in de lokale (sport)verenigingen en zorgen dat deze toegankelijk zijn voor iedereen. Wij willen een stad waar mensen de ruimte hebben om samen te werken en elkaar te steunen, zodat men zowel mentaal als fysiek gezond kan worden.

Het systeem van aanbesteding voor welzijn werkt commercialisering in de hand. Om welzijn meer te laten aansluiten bij een behoefte van een wijk is dus meer invloed van de betrokken bewoners noodzakelijk. Socialisten 010 kiest daarom voor een ander systeem.