fbpx

Cultuur

Een sterke, toegankelijke cultuursector is van groot belang voor een grote stad als Rotterdam. De gemeente heeft de afgelopen tijd juist vooral ingezet op bezuinigingen, verschraling en betutteling van de cultuursector.

Wij pleiten voor een breed en toegankelijk cultuuraanbod. We willen meer geld aan cultuur en cultureel onderwijs besteden. Marktwerking en sponsoring zijn nooit een waarborg voor een kwalitatief en afwisselend aanbod aan cultuuruitingen. Om vermarkting en verschraling tegen te gaan moet de overheid, en specifiek ook de gemeente, toezien op een breed aanbod. We maken van Rotterdam een culturele koploper met een aanbod wat aantrekkelijk is voor alle lagen van de bevolking.