Socialisten 010 wil bouwen aan beter Rotterdam

Vandaag presenteert de voormalige SP-Rotterdam, tegenwoordig beter bekend als Socialisten 010, haar concept verkiezingsprogramma. Dit programma zal de nieuwe vereniging eind januari voorleggen aan zo veel mogelijk betrokken socialisten. De socialisten vragen Rotterdamse burgers het programma tot zich te nemen en suggesties en commentaar op te sturen naar contact@socialisten010.nl.

Waar in de afgelopen jaren bevolkingsgroepen tegen elkaar werden opgezet, publieke voorzieningen en volkswijken ten gunste van het grote geld werden gesloopt, zet Socialisten 010 daar een optimistische toekomstvisie tegenover. Een visie waarbij we de stad weer gaan opbouwen in plaats van afbreken. Eén waar bewoners vorm geven aan hun eigen stad, waar discriminatie en racisme worden aangepakt en waar betaalbare huisvesting voor iedereen gegarandeerd is. Een visie voor een duurzaam, democratisch, inclusief, sociaal en rechtvaardig Rotterdam.

Prioriteit nummer één is het aanpakken van de wooncrisis in de stad. Waar vrijwel alle partijen zich de afgelopen jaren verbonden aan sloopplannen van volkswijken, kwamen Rotterdamse socialisten samen met buurtbewoners van bijvoorbeeld de Tweebosbuurt op voor goede en betaalbare woningen. Socialisten 010 wil per direct de sloop van betaalbare woningen stoppen en bestaande plannen terugdraaien. Tegenover de sloop zetten wij de bouw van vele duizenden betaalbare woningen in gemeentelijk beheer de komende jaren, waaronder ook 2500 nieuwe studentenkamers. Zo breken we de macht van parasitaire huisjesmelkers, die nu schaamteloos torenhoge winsten maken op de wooncrisis.

Naast de wooncrisis is armoede nog steeds een gigantisch probleem in de stad, wat is uitvergroot tijdens de coronacrisis. Daarom zet Socialisten 010 alles op alles om de komende jaren armoede uit de stad te bannen. Dat doen we bijvoorbeeld door een gemeentelijk minimumloon van €15, het aanvullen van minima en het verschuiven van belastingdruk van lage naar hoge inkomens.

Het niet kunnen vinden van een betaalbare woning en iedere maand elke cent moeten omdraaien levert veel stress op. Daar komt nog eens bovenop dat veel Rotterdammers dagelijks te maken krijgen met racisme en discriminatie, wat soms zelfs ligt vastgelegd in gemeentelijke regelingen. Socialisten 010 eist een einde aan de ongelijke kansen voor gemarginaliseerde groepen. De racistische en klassistische Rotterdamwet moet daarom zo snel mogelijk van tafel. Daarnaast moet de gemeente actief controleren of werkgevers, makelaars en de eigen gemeenteorganisaties zelf discriminerend werken.

Ook ons Rotterdamse klimaatbeleid moet eerlijker én ambitieuzer. Fossiele bedrijven en grote vervuilers, die samen zorgen dat onze haven de meest vervuilende van heel Europa is, krijgen miljarden aan subsidie. Het is daarom tijd voor andere politieke keuzes, waarbij we stoppen met de klimaatcrisis zien als ‘business opportunities’ voor de allerrijksten en eindelijk investeren in effectief en rechtvaardig beleid. Bijvoorbeeld door fors in te zetten op de isolatie van 10.000 woningen per jaar, het verduurzamen van de haven en het opzetten van een duurzaam energiebedrijf in collectieve handen.

Crisissen oplossen is één, maar te vaak weigert de politiek te kijken naar grondoorzaken. Buurten worden gesloopt zonder inspraak van wijken, vervuilende bedrijven bestuurd door een select groepje rijke aandeelhouders en een gemeentelijk college hult zich in geheimzinnigheid en keuzes maakt op basis van gesprekken met lobbyisten in achterkamertjes. Socialisten 010 zet daar een radicaal democratisch programma tegenover. Een programma waarbij we lokale democratie versterken, het aantal bedrijven in publieke handen uitbreiden en stadsreferenda stimuleren en bindend maken.