fbpx

Onderwijs

Onderwijs levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van iemands leven en is dus van groot belang. Als socialisten streven wij naar onderwijs dat mensen niet alleen voorbereidt op het werkende leven maar hen ook verheft tot actieve, betrokken burgers. Een onderwijssysteem moet de motor van emancipatie vormen, waaraan iedereen ongeacht diens achtergrond deel kan nemen en gelijke kansen krijgt.

Onderwijs moet van hoge kwaliteit zijn en onder publiek beheer en controle staan. Op dit moment is de toegang tot kwalitatief onderwijs vaak gesegregeerd en ongelijk. De achtergrond van ouders is bijvoorbeeld van grote invloed op de schoolloopbaan van hun kinderen. De gemeente heeft de taak om het onderwijs in Rotterdam te faciliteren. Wij stellen ons ten doel om ervoor te zorgen dat geen enkel kind achterblijft.