fbpx

Menig politicus in Rotterdam heeft de mond vol van veiligheid en orde. Van links tot rechts spreken partijen al jarenlang over de noodzaak van een veiligere stad. Deze veiligheid wordt echter juist bedreigd door de partijen die er het hardst over roepen.

Politiediensten krijgen steeds meer bevoegdheden waarbij de focus veelal ligt op repressie en controle. Het onbewezen mantra van meer blauw op straat zorgt voor een groeiende aanwezigheid van de politie en een inperking van de burgerrechten.

Rotterdammers, en in het bijzonder die met een migratieachtergrond, krijgen regelmatig te maken met deze toenemende drang tot repressie en controle. Een biertje in het park drinken of met een dure auto rondrijden wordt gecriminaliseerd terwijl de huisjesmelkers die wijken verloederen hun gang mogen gaan. Privacy schendende maar weinig effectieve maatregelen als preventief fouilleren en cameratoezicht nemen hand over hand toe. Jongeren die eerst alle gereguleerde hangplekken, buurthuizen en poppodia zijn ontnomen door bezuinigingen, worden nu van onze pleinen afgejaagd met de hoge tonen van een ‘mosquito’.

Als socialisten zien wij bestrijding van criminaliteit als taak van de stad als collectief. Door verloedering van wijken aan te pakken, bewonersinitiatieven aan te moedigen en te investeren in armoedebestrijding en sociale voorzieningen willen wij een veiligere stad realiseren.

Rotterdam wordt zo weer van de Rotterdammers, door de drang tot controle en repressie in te perken en de rechten van mensen weer centraal te stellen. We gaan uit van de kracht van wijken en van bewoners, in plaats van de macht van de staat. Als Socialisten 010 staan wij, waar dat kan, zij aan zij met bewoners om initiatieven en acties te realiseren die verloedering en onveiligheid in buurten aanpakken.