Verkiezingsprogramma Socialisten 010, “Socialisten 010 wil bouwen aan beter Rotterdam.”

Vandaag presenteert Socialisten 010 haar verkiezingsprogramma. Dit programma is door de leden aangenomen en aangescherpt. Als speerpunten mikt Socialisten 010 in het programma op herkenbare actie-onderwerpen voor de socialisten.

De partij richt zich allereerst op het aanpakken van de wooncrisis in de stad. Socialisten 010 wil per direct de sloop van betaalbare woningen stoppen en bestaande sloopplannen terugdraaien. De partij wil veel betaalbare woningen bouwen in coöperatief of gemeentelijk beheer, waaronder ook 2500 nieuwe studentenkamers. Zo wil men breken met de macht van huisjesmelkers, die als het moet onteigend moeten worden om huurdersrechten en betaalbaarheid af te dwingen in de stad.

Naast de wooncrisis noemt het programma armoede als groot probleem. Daarom zet Socialisten 010 alles op alles om de komende jaren armoede uit de stad te bannen. Dat wil de partij doen door een gemeentelijk minimumloon van €15, het aanvullen van minimaregelingen en het verschuiven van gemeentelijke lasten naar rijkere bevolkingsgroepen.

Ook het Rotterdamse klimaatbeleid moet eerlijker én ambitieuzer volgens de socialisten. Socialisten 010 wil andere politieke keuzes, waarbij de gemeente stopt met de klimaatcrisis zien als ‘business opportunity’ voor de allerrijksten en eindelijk investeert in effectief en rechtvaardig beleid. Bijvoorbeeld door fors in te zetten op de isolatie van 10.000 woningen per jaar, het verduurzamen van de haven en het opzetten van een duurzaam energiebedrijf in collectieve handen.

Bekostiging van alle ambitieuze plannen willen de socialisten organiseren via de bekende wegen. Stoppen met kansloze prestigeprojecten zoals Feyenoord City, het aandeel van de gemeente in bedrijvigheid uitbreiden en rijkere inwoners en grote ondernemingen meer belasten.

Meer info op: socialisten010.nl/programma