Voorbeeld wijzigingsvoorstel

Gebruik onderstaand voorbeeld voor het indienen van wijzigingsvoorstellen. Haal weg wat niet van toepassing is. Wijzigingsvoorstellen worden hernummerd op basis van volgorde van pagina- en regelnummer, maar als ze samen worden ingediend, kun je naar elkaar verwijzen door het eerste voorstel te nummeren en het nummer te noemen in de toelichting van het tweede voorstel.

Wijzigingsvoorstel 1

Indieners: Naam Achternaam, Tweede Naam
Pagina: 1
Regels: 2-4
Originele tekst/Toevoegen/Verwijderen: Dit is de originele tekst.
Vervangen met: Dit is de nieuwe tekst.
Toelichting: Dit is waarom wij dit vinden.