fbpx

Democratie en zeggenschap

Democratie is in onze huidige maatschappij vooral democratie van en vóór een kleine minderheid. Hoewel we in Nederland verschillende rechten hebben gewonnen, zoals het algemeen kiesrecht en het demonstratierecht, heeft de gemiddelde persoon nog vrij weinig te zeggen. Veel macht is geconcentreerd in het bedrijfsleven en de laatste jaren wordt zeggenschap van verkozen organen steeds verder uitgehold. Politici gaan losjes om met hun mandaat en hebben er nauwelijks problemen mee de principes of programma’s waar zij op verkozen zijn na de verkiezingen te verloochenen onder druk van het grote geld.

Ook in Rotterdam zien we dat Rotterdammers buitenspel worden gezet bij besluitvorming. Buurten worden gesloopt zonder dat wijken daar zelf inspraak in hebben en bedrijven worden bestuurd door een klein groepje aandeelhouders waarbij werknemers machteloos zijn. Op politiek vlak hult het college zich in geheimzinnigheid en worden de meeste besluiten in achterkamertjes gemaakt, waar lobbyisten wel vrij toegang hebben. De verkozen gemeenteraad wordt op de belangrijkste kwesties vaak in het ongewisse gelaten en kan daardoor haar controlerende taken steeds lastiger uitvoeren.

Als socialisten zijn wij voor een vergaande uitbreiding van de democratie in Rotterdam. Niet een kleine politieke en economische elite maar de meerderheid van de bevolking moet de macht hebben. Socialisme staat gelijk aan democratie, zowel op je werkplek als in je buurt. Vanuit dit principe stellen wij het volgende voor:

Digitalisering