2. Strategie

Het programma dat voor u ligt kan Rotterdam fundamenteel veranderen. Een andere manier van politiek voeren, waarin niet het grote geld of politici centraal staan, maar de Rotterdamse bevolking. Wij staan als Socialisten 010 voor een socialistische visie op de stad, een visie die de bestaande politieke en economische belangen uitdaagt.

Hoe gaan wij zo’n programma realiseren? Hoe zorgen wij ervoor dat er concrete stappen worden gezet naar een andere politiek in Rotterdam? En hoe voorkomen wij gaande dit proces dat wij een partij worden zoals veel andere die, zodra ze op het pluche zitten, de mooie praatjes inwisselen voor hun eigen belang?

Als Socialisten 010 voorkomen we dit door met onze poten in de klei te blijven staan. We verbinden ons nadrukkelijk met maatschappelijke bewegingen die druk op de politiek uitoefenen om verandering te bewerkstelligen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan anti-racisme-, klimaat- en woonrechtenbewegingen. Samen met hen willen wij de politiek heersende consensus van “winsten en concurrentie boven mensen en samenwerking” doorbreken.

Gezien onze voorstellen ver afwijken van wat nu de politieke consensus is, vereist dit een strategie van geduld. We hebben een perspectief van de lange termijn nodig, waarin we over een lange tijd bouwen aan een politieke meerderheid voor onze idealen, samen met de bewegingen waar we naast staan en samen mee in actie komen voor een andere stad. Het veranderen van Rotterdam zal samen met de Rotterdammers moeten om succesvol te kunnen zijn.

In de tussentijd gaan we niet op onze handen zitten. Ook in de oppositie kunnen socialistische partijen veel bereiken en dat deden we voorheen ook als raadsfractie en afdeling van de SP, door misstanden aan te kaarten en voorstellen in te dienen rondom actuele onderwerpen. Zo werden vanuit de oppositie de laatste jaren megalomane plannen als Feyenoord City aan de kaak gesteld, aanvallen op de bijstand afgeslagen en het groen in de stad uitgebreid. Ook werd de sloop van volkswijken zoals de Tweebosbuurt op de (landelijke) agenda gezet en op sommige plekken onder druk van linkse raadsfracties voorkomen.

Ondanks deze successen blijft het een feit dat ons huidige politieke en economische systeem gebouwd is om verandering tegen te houden. Gemeenten zijn vaak (kritiekloze) uitvoerders van landelijk politiek beleid, waarbij ze te weinig middelen krijgen om serieus werk te maken van sociaal beleid, het handhaven van voorzieningen of nieuwe initiatieven om de stad socialer en groener te maken.

Voor Rotterdammers is het dus van belang te weten dat dit programma niet gerealiseerd gaat worden door wat water bij de wijn te doen om op het pluche te zitten. Ons programma gaat uit van wat nodig is om van Rotterdam een democratische stad te maken die in dienst staat van de Rotterdammers. Een stad waar bewoners niet worden verrast door sloopplannen van hogerhand, maar samen met buurtgenoten gaan over hun eigen omgeving. Hierbij maken wij gebruik van de kracht van Rotterdam als arbeidersstad en bouwen we mee aan een sterke beweging die nodig is voor het realiseren van broodnodige sociale rechtvaardigheid, een beweging die ook politici het vuur aan de schenen durft te leggen en perspectieven verlegt, óók buiten Rotterdam. Als Socialisten 010 willen wij een bijdrage hieraan leveren door in de gemeenteraad dit programma concreet te maken en de beweging voor deze programmapunten op te bouwen. Wij roepen iedereen op die dit programma onderschrijft zich aan te sluiten bij deze beweging en onze strijd voor een socialistische wereld.