12. Jong en Oud

Verschillende generaties hebben verschillende behoeftes en wensen. Wat zij echter niet hebben zijn andere belangen. Zowel jong als oud kunnen zich vinden in hun gedeelde belang voor betaalbare publieke voorzieningen, meer zeggenschap en meer waardering. Ouderen en jongeren hebben allebei baat bij een andere maatschappij waarin ieder gelijkwaardig is, een socialistische maatschappij.

Als Socialisten 010 streven wij er naar alle generaties van de steun te voorzien die zij nodig hebben om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Dit doen we door alle generaties de voorzieningen en steun te bieden die zij nodig hebben om zichzelf te emanciperen en hun leven te leiden zoals zij dat willen. Ouderen en jongeren hebben geen betutteling nodig, maar een gemeente die voor hun belangen opkomt.

  • Volwaardig ouderenleven. Ouderen verdienen een waardige oude dag. Zelfstandig wonen is een recht zolang ouderen dit willen en kunnen. Betere verhuismogelijkheden in eigen buurt naar een geschikte woning zonder noodzaak tot trappenlopen kunnen daarbij helpen. We werken toe naar het opzetten van een netwerk van zorgbuurthuizen, waarbij ouderen voor weinig geld oud kunnen worden in hun eigen buurt. Deze buurthuizen worden voorzien van vast personeel en financiering vanuit de gemeente.
  • Jongerenwerk. We investeren in meer en beter jongerenwerk. Er moet meer ruimte komen voor ambulant jongerenwerk, waarbij de nadruk ligt op preventie in plaats van repressie. Ook moet de jeugd-ggz uitgebreid worden met bijvoorbeeld meer geschikte zorgverleners.
  • Jeugdvoorzieningen. In de wijk moeten voldoende voorzieningen voor de jeugd zijn, zoals jongerencentra en naschoolse activiteiten. Jongeren krijgen daarover medezeggenschap en worden zelf, onder begeleiding, deels verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van dergelijke plekken.
  • Recreatieplekken voor jongeren. Skateplekken en voetbalvelden zijn belangrijke locaties voor jongeren. We garanderen dat het aanbod van deze voorzieningen op peil blijft, óók in het centrum. Het schrappen van deze locaties moet altijd samengaan met vervanging op fietsafstand.
  • Mosquito vrij. We roepen Rotterdam uit tot een mosquito-vrije gemeente. Deze irritante zoemapparaten bedoeld om jongeren te weren schenden mensenrechten en zijn bovendien ineffectief. Jongerenoverlast pakken we aan met maatregelen waar iedereen beter van wordt, zoals investeren in jongerencentra.
  • Werken na de middelbare. We ondersteunen jongeren die na de middelbare school of het mbo willen gaan werken met actieve begeleiding en toegang tot kwalitatieve banen.
  • Ouderenprojecten. We stimuleren meer ouderenprojecten die ervoor zorgen dat ouderen actief blijven (in hun buurt). Een voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden van Coalitie Erbij.
  • Loketten voor ouderen. Zelfstandig wonende ouderen worden in toenemende mate afhankelijk van anderen doordat ze veel kennis missen over computers, smartphones, internetbankieren, digitale loketten, DigiD. De gemeente dient te voorzien in aanspreekbare medewerkers waar deze ouderen terecht kunnen voor hulp en bijscholing inzake nieuwe technieken.
  • Leeftijdsvriendelijke stad. Wij binden ons aan het internationale initiatief voor een leeftijdsvriendelijke stad, zoals Amsterdam dat ook doet.