13. Internationale perspectieven

Voor solidariteit met de werkende klasse, in Nederland en internationaal!

De strijd voor een socialistisch Rotterdam kan niet los gezien worden van de strijd voor een socialistisch Nederland en voor een socialistische wereld. Kapitalisme veroorzaakt wereldwijd armoede, ongelijkheid, gezondheidscrises, vernietiging van het milieu en oorlog.

Dat kunnen we niet in Rotterdam alleen oplossen. Daarom staan wij voor:

  • Solidariteit met arbeiders aller landen. Solidariteit met de strijd van arbeiders en onderdrukte volkeren internationaal: een aantasting van één is een aantasting van allen.
  • Economie voor de mensen, niet voor het geld. Een democratisch socialistisch plan voor de economie gebaseerd op de belangen van de overgrote meerderheid van de mensen en de omgeving, in Nederland en internationaal.
  • Democratische nationale bedrijven. Laat genationaliseerde bedrijven leiden onder democratisch beheer van gekozen vertegenwoordigers van de arbeiders en het bredere publiek. Compensatie aan kleine investeerders moet worden betaald op basis van bewezen behoefte, niet aan miljonairs.
  • Nationalisatie. Neem de 500 grootste bedrijven en banken die de Nederlandse economie domineren in publieke handen.
  • Vrijhandelsovereenkomsten. Nee tegen ‘vrijhandelsovereenkomsten’ van bedrijven, die banenverlies en een race naar de bodem voor werknemers en het milieu betekenen.
  • Zusterverband met Gaza. Als Rotterdam willen wij een zusterverband met de stad Gaza, waarmee we de economische en sociale banden tussen onze steden versterken. Hierdoor ondersteunen we praktisch de Palestijnse zaak.