1. Inleiding

Rotterdam is een stad gevormd door de werkende klasse, een arbeidersstad. We kennen dan ook een rijke traditie van sterke vakbonden, sociale woningbouw en sterke socialistische bewegingen. De laatste decennia is het tij echter gekeerd.

Zowel op lokaal als landelijk niveau is de politiek van het grote geld, van het ieder voor zich, van uitsluiting, haatzaaierij en sociale afbraak dominant geworden. Het kapitaal is oppermachtig in onze stad. Verschillende bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet, terwijl Rotterdamse politici volkswijken slopen en publieke voorzieningen wegbezuinigen.

Socialisten 010 zet hier een optimistische visie tegenover. Een visie waarbij we de stad weer gaan opbouwen in plaats van afbreken, waarbij we samen met alle betrokken Rotterdammers gaan werken aan een mooie, betere en socialere toekomst. Eén waar bewoners vorm geven aan hun eigen stad, waar discriminatie en racisme worden aangepakt en waar betaalbare huisvesting voor iedereen gegarandeerd is. Zo wordt de stad van ons allemaal.

In dit gemeentelijke programma zetten wij onze visie voor de stad uiteen. Daarom kijken we verder dan alleen de komende vier jaar. We schetsen juist een vergezicht hoe Rotterdam er met een socialistische meerderheid in de raad en op straat uit kan zien. We presenteren geen eindeloze lijst van specifieke beleidsvoorstellen die tijdens coalitie-onderhandelingen toch weer in de prullenbak verdwijnen. Het zijn ambitieuze doelstellingen die Rotterdam echt fundamenteel socialer, duurzamer en inclusiever maken. Een programma dat niet alleen de vraag beantwoord voor wie de stad is, maar bovenal ook van wie: de Rotterdammers.

Dit programma is opgedeeld in 12 hoofdstukken, te beginnen met een hoofdstuk hoe wij dit programma willen gaan realiseren. Wij roepen alle betrokken Rotterdammers op die bij willen dragen aan het realiseren van dit programma om zich met ons te verenigen en ons het vertrouwen te geven bij de aankomende raadsverkiezingen!