Errata

Op deze pagina houden we alle wijzigingen aan het programma bij die gemaakt zijn na het aannemen van het programma. Dit betreft met name spelfouten.

DatumHoofdstukWijziging
6-2-2022InleidingIn de zin “We schetsen juist een vergezicht hoe Rotterdam er met een socialistische meerderheid in de raad en op straat uit kan zien.” is “eruit” vervangen met “uit”
6-2-2022InleidingIn de zin “Een visie waarbij we de stad weer gaan opbouwen in plaats van afbreken, waarbij we samen met alle betrokken Rotterdammers gaan werken aan een mooie, betere en socialere toekomst.” is “Rotterdammer” vervangen met “Rotterdammers”
6-2-2022Volkshuisvesting“Stimulieren” is vervangen met “Stimuleren”
6-2-2022VolkshuisvestingIn de zin “Op dit moment onteigent de gemeente veelal voor het makkelijker slopen van betaalbare volkswijken.” is “onteigend” vervangen met “onteigent”
6-2-2022Economie en inkomen“openbaar-vervoersnetwerk” is vervangen door “openbaar-vervoernetwerk”
6-2-2022Klimaat en duurzaamheidIn de zin “Het afnemen van walstroom moet, zeker aan kades dicht bij woongebieden, verplicht worden gesteld.” is “dichtbij” vervangen met “dicht bij”
6-2-2022Klimaat en duurzaamheid“milieuinspectie” is vervangen met “milieu-inspectie”
6-2-2022Klimaat en duurzaamheid“bioindustrie” is vervangen met “bio-industrie”
6-2-2022Zorg en welzijn“burnout” is vervangen met “burn-out”
6-2-2022Zorg en welzijn“gezondheidzorg” is vervangen met “gezondheidszorg”
6-2-2022Onderwijs“opleidingsniveau’s” is vervangen met “opleidingsniveaus”
6-2-2022Onderwijs“VMBO, HAVO of VWO niveau” is vervangen met “vmbo-, havo- of vwo-niveau”
6-2-2022Jong en Oud“jeugd GGZ” is vervangen met “jeugd-ggz”
6-2-2022Jong en Oud“MBO” is vervangen met “mbo”
9-2-2022InleidingIn de zin “Dit programma is opgedeeld in 12 hoofdstukken, te beginnen met een hoofdstuk hoe wij dit programma willen gaan realiseren.” is 10 vervangen met 12
9-2-2022Democratie en zeggenschapIn de zin “Daarom willen we dit te allen tijde waarborgen voor alle groepen, ongeacht politieke kleur of achtergrond.” is “ten alle tijden” vervangen met “te allen tijde”
9-2-2022Democratie en zeggenschap“Gegevensbesscherming” is vervangen met “Gegevensbescherming”
9-2-2022Democratie en zeggenschap“gebruiksvriendelijkeid” is vervangen met “gebruiksvriendelijkheid”
9-2-2022Democratie en zeggenschapIn de zin “De gebruiksvriendelijkeid van rotterdam.nl word sterk verbeterd.” is “word” vervangen met “wordt”
9-2-2022Democratie en zeggenschap“Algoritme register” is vervangen met “Algoritmeregister”
9-2-2022Democratie en zeggenschapIn de zin “De gemeente bevorderd maatschappelijke innovatie: ze ondersteunt de non-profit en coöperatieve platforms.” is “bevorderd” vervangen met “bevordert”
15-2-2022Strategie“hierin” is vervangen met “gaande dit proces”
15-2-2022Strategie“winsten en concurrentie boven mensen en samenwerking” is tussen aanhalingstekens geplaatst
15-2-2022Strategie“Feyenoord-City” is vervangen met “Feyenoord City”
15-2-2022Strategie“In de tussentijd betekent dat niet dat we op onze handen gaan zitten.” is vervangen met “In de tussentijd gaan we niet op onze handen zitten.”
15-2-2022Volkshuisvesting“verschenen” is vervangen met “gekomen”
15-2-2022Volkshuisvesting“noodplan betaalbaar wonen” is vervangen met ‘noodplan “betaalbaar wonen”‘
15-2-2022Volkshuisvesting“Verkoop van huurwoningen alleen via maatschappelijk gebonden eigendom voor een sociale prijs, die de koper terugverkoopt aan de woningbouwcorporatie als die verhuist.” is vervangen met “Verkoop van huurwoningen alleen via maatschappelijk gebonden eigendom voor een sociale prijs, waarbij de koper terugverkoopt aan de woningbouwcorporatie als deze verhuist.”
15-2-2022Volkshuisvesting“in gemeente Rotterdam” is vervangen met “in de gemeente Rotterdam”
15-2-2022Volkshuisvesting“legendarische socialistische” is vervangen met “legendarische, socialistische”
15-2-2022Volkshuisvesting“gunstige grondprijsregeling en – leningen” is vervangen met “een gunstige grondprijsregeling en leningen”
15-2-2022Volkshuisvesting“verwaarloost” is vervangen met “verwaarloosd”
15-2-2022Volkshuisvesting“nieuw gebouwd worden” is vervangen met “nieuw gebouwd gaan worden”
15-2-2022Volkshuisvesting“democratische georganiseerde” is vervangen met “democratisch georganiseerde”
15-2-2022Volkshuisvesting“dakloosheid een woning” is vervangen met “dakloosheid is een woning”
15-2-2022Volkshuisvesting“een samenwerkingsverband wat wijken” is vervangen met “een samenwerkingsverband dat wijken”
15-2-2022Volkshuisvesting“hun voorraad verloederen” is vervangen met “hun voorraad laten verloederen”
15-2-2022Volkshuisvesting“te gedogen en faciliteren” is vervangen met “te gedogen en te faciliteren”
15-2-2022Volkshuisvesting“ontmoeten enz” is vervangen met “ontmoeten, enzovoort”
15-2-2022Volkshuisvesting“aan te brengen” is vervangen met “door te voeren”
15-2-2022Democratie en zeggenschap“waarin werknemers” is vervangen met “waarbij werknemers”
15-2-2022Democratie en zeggenschap“hun wijk, en deze” is vervangen met “hun wijk en deze”
15-2-2022Democratie en zeggenschap“in staat is, kunnen” is vervangen met “in staat is, kan”
15-2-2022Democratie en zeggenschap“(communicatie) middelen” is vervangen met “(communicatie)middelen”
15-2-2022Democratie en zeggenschap“fysiek digitaal” is vervangen met “fysiek en digitaal”
15-2-2022Democratie en zeggenschap“Hiervoor” is vervangen met “Vanuit dit principe”
15-2-2022Democratie en zeggenschap“wijkreferenda voor directe” is vervangen met “in het kader van”
15-2-2022Democratie en zeggenschap“private bedrijven ervan profiteren en het gemeenschapsbelang wordt uitgehold” is vervangen met “private bedrijven ervan zouden profiteren en het gemeenschapsbelang zou worden uitgehold”
15-2-2022Economie en inkomen“streven we ernaar hen de ruimte” is vervangen met “streven we ernaar hun de ruimte”
15-2-2022Economie en inkomen“het minimale wat wettelijk mag” is vervangen met “het minimale dat wettelijk mag”
15-2-2022Economie en inkomen“heeft een recht” is vervangen met “heeft het recht”
15-2-2022Economie en inkomen“moet alles doen dit te realiseren” is vervangen met “moet alles doen om dit te realiseren”
15-2-2022Economie en inkomen“over-schotten” is vervangen met “overschotten”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“die het minste invloed” is vervangen met “die de minste invloed”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“echte groene banen” is vervangen met “echt groene banen”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“hen die hier werken” is vervangen met “zij die hier werken”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“wordt besloten” is vervangen met “werd besloten”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“Iedereen gezond” is vervangen met “En dat iedereen gezond”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“energie coöperaties” is vervangen met “energiecoöperaties”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“Na bezuiniging na bezuiniging” is vervangen met “Na bezuiniging op bezuiniging”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“Bewoners tegen vliegoverlast” is vervangen met “Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“snel- en nachttrein verbindingen” is vervangen met “sneltrein- en nachttreinverbindingen”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“die hun baan hierdoor” is vervangen met “die hierdoor hun baan”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“is is” is vervangen met “is in”
15-2-2022Klimaat en duurzaamheid“Voor het stadsvervoer” is vervangen met “Als stadsvervoer”
15-2-2022Diversiteit“heeft met termen” is vervangen met “heeft van termen”
15-2-2022Diversiteit“verbeteren en de problemen” is vervangen met “verbeteren als de problemen”
15-2-2022Diversiteit“Rotterdamse onafhankelijke” is vervangen met “Rotterdamse, onafhankelijke”
15-2-2022Diversiteit“financieel en psychisch” is vervangen met “financieel als psychisch”
15-2-2022Diversiteit“in hun moedertaal” is vervangen met “in de eigen moedertaal”
15-2-2022Diversiteit“Nederlands taalonderwijs wordt gratis aangeboden en van hoge kwaliteit.” is vervangen met “Nederlands taalonderwijs van hoge kwaliteit wordt gratis aangeboden.”
15-2-2022Veiligheid“functioneren, en wietteelt” is vervangen met “functioneren en wietteelt”
15-2-2022Veiligheid“Ondanks dat” is vervangen met “Hoewel”
15-2-2022Veiligheid“die een toepassing van de Rotterdamwet overwegen” is tussen komma’s geplaatst
15-2-2022Veiligheid“De rampzalige en onwetenschappelijke Rotterdamwet, die ten doel heeft mensen met een lager inkomen uit de stad te weren, in Rotterdam niet meer toegepast, en bij het Rijk pleiten we voor afschaffing.” is vervangen met “We zorgen ervoor dat de rampzalige en onwetenschappelijke Rotterdamwet, die ten doel heeft mensen met een lager inkomen uit de stad te weren, in Rotterdam niet meer wordt toegepast. Bij het Rijk pleiten we voor afschaffing.”
15-2-2022Veiligheid“onze Rotterdammers” is vervangen met “ons Rotterdammers”
15-2-2022Zorg en welzijn“belangen organisaties” is vervangen met “belangenorganisaties”
15-2-2022Zorg en welzijn“gebruik komt” is vervangen met “gebruik ervan komt”
15-2-2022Zorg en welzijn“waar er passende zorg” is vervangen met “waar passende zorg”
15-2-2022Zorg en welzijn“initiatieven in de wijk is” is vervangen met “initiatieven in de wijk zijn”
15-2-2022Zorg en welzijn“voor bewoners of professionals om naar te verwijzen” is vervangen met “voor bewoners en professionals”
15-2-2022Cultuur“wijken, en de bestaande” is vervangen met “wijken en de bestaande”
15-2-2022Cultuur“nieuwe goedkope” is vervangen met “nieuwe, goedkope”
15-2-2022Cultuur“vinden, deze” is vervangen met “vinden. Deze”
15-2-2022Cultuur“plaats voor zoeken om zich te kunnen uiten” is vervangen met “plaats om zich te kunnen uiten voor zoeken”
15-2-2022Cultuur“worden komen en moet” is vervangen met “worden en moet”
15-2-2022Cultuur“zonder toegang tot plek en budget om deze te maken” is vervangen met “zonder toegang tot plek en budget”
15-2-2022Cultuur“Ook draaien veel culturele instanties op vrijwilligers, er moet ook subsidie komen voor vrijwilligersvergoeding, zodat het vrijwilligerswerk toegankelijker wordt voor meer mensen.” is vervangen met “Veel culturele instanties draaien op vrijwilligers. Om het vrijwilligerswerk toegankelijker te maken voor meer mensen dient er subsidie te komen voor de vrijwilligersvergoeding.”
15-2-2022Onderwijs“waarbij” is vervangen met “waaraan”
15-2-2022Onderwijs“en waar dat kan weren” is vervangen met “. Waar dat kan, weren”
15-2-2022Jong en Oud“Er moeten voldoende voorzieningen in de wijk” is vervangen met “In de wijk moeten voldoende voorzieningen”
15-2-2022Internationale perspectieven“werkende klasse in Nederland” is vervangen met “werkende klasse, in Nederland”
15-2-2022Internationale perspectieven“Compensatie moet worden betaald op basis van bewezen behoefte aan kleine investeerders” is vervangen met “Compensatie aan kleine investeerders moet worden betaald op basis van bewezen behoefte”