Onze kernwaarden

Strijdvaardigheid

Met de mensen van Rotterdam komen wij op voor onze gemeenschappelijke belangen. Wij gaan hiervoor nooit de strijd uit de weg!

Solidariteit

Een betere wereld bouw je samen. Als iedereen elkaar steunt dan staat niemand alleen.

Socialisme

Wij staan voor een samenleving waarin de mens centraal staat, en niet het kapitaal.


Doe mee!


Opkomende evenementen

7 Mei 14:00
Praat Socialisten 010
7 Mei 19:00
Filmavond Black Panthers
13 Mei 19:00
Lezing Eco-Socialisme
15 Mei 16:00
Russische Socialist

Ledenmeningen & updates

Red de Gaffel!

De gemeente Rotterdam opent de aanval op het socialisme in Rotterdam. Op 8 augustus verstuurde de vastgoedtak van de gemeente een ontruimingsbrief naar de Gaffelstraat 61b met het verzoek binnen zeven dagen dit pand te ontruimen. De Gaffel is al sinds 2012 een thuis voor de socialistische beweging en sinds eind vorig jaar maken wij […]

Read More »

Acties tegen de huurverhoging

Steeds meer huurders worden geconfronteerd met schandalige huurverhogingen. Terwijl vastgoedeigenaren torenhoge winsten boeken worden huurders in de armoede gedrukt. Het wordt daarom tijd om een vuist te maken tégen deze huurverhogingen en vóór volkshuisvesting! Op 5 juni, 12 juni en 18 juni gaan wij dan ook de wijken in om met huurders het gesprek aan […]

Read More »

Terug- én vooruitblik de Socialisten – Linkse hobby’s

Tijs Hardam (Socialisten010) en Floris Boudens (Socialisten Utrecht) spreken over de gemeenteraadsverkiezing en hoe de partijen verder gaan.

Read More »


Gemeenteraad Speerpunten

Goed en Betaalbaar wonen

We stoppen met slopen en starten met bouwen. Huurders komen steviger in hun schoenen te staan. Wonen wordt niet meer door bedrijven geregeld, maar door de mensen zelf. lees meer

Volledig en eerlijk klimaatplan

Een effectief klimaatplan dat de levenskwaliteit niet aantast. We maken alternatieve vormen van vervoer aantrekkelijker, zoals gratis openbaar vervoer. lees meer

15 euro minimumloon

In een tijd van aanhoudende prijsstijgingen is een loon van 15 euro per uur broodnodig om te kunnen overleven in Nederland. Uitkeringen worden gekoppeld aan het minimumloon. lees meer

Diversiteit

We eindigen de discriminerende Rotterdamwet en beperken de bevoegdheden van de politie. We zullen alles doen voor de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap. lees meer

Democratie

Zeggenschap gaat vaak niet verder dan elke 4 jaar een vakje invullen. Mensen moeten zeggenschap krijgen over alle aspecten van hun leven en omgeving. lees meer

Dierwelzijn

We beschermen de dieren in onze stad tegen misbruik en uitbuiting. We maken een stad waar dier en mens goed samen kunnen leven. lees meer

Wiet regulering

Legalisatie van wietteelt en versoepeling van de coffeeshopregels. Zo verbeteren wij de wiet kwaliteit en verzwakken wij de criminaliteit. lees meer

Wijkcultuur

We verrijken de cultuur door in elke wijk creatieve hotspots beschikbaar te stellen zoals theaters, werkplekken en optreedplekken. lees meer

Jong en Oud

We zorgen voor een leefomgeving waar jongeren zichzelf kunnen ontplooien en ouderen volwaardig van hun welverdiende oude dag kunnen genieten. lees meer

Zorg en Welzijn

Op dit moment wordt de zorg gebruikt als geldmachine van het kapitaal. We nemen de dit weer in publieke handen. Hierdoor kan de zorg zich weer richten op de gezondheid van de mens. lees meer

Onderwijs

We lossen het lerarentekort op, door de werkomstandigheden van leraren te verbeteren. We eindigen de segregatie in het onderwijs. lees meer

Internationale solidariteit

Niet alleen staan wij hand in hand met de Rotterdammers, maar ook met de rest van de wereld. lees meer