fbpx

Ons klimaatbeleid moet eerlijker én ambitieuzer. Fossiele bedrijven en grote vervuilers krijgen miljarden euro’s subsidie. Miljarden die niet naar groene energie voor iedereen gaan, maar in de zakken van grootaandeelhouders verdwijnen. De tien procent van de allerrijksten in de wereld zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de uitstoot van broeikasgassen. Uitstoot die leidt tot klimaatverandering met als gevolg hittegolven, watertekorten, vervuilde lucht, afnemende biodiversiteit en gezondheidsschade. Met als ultiem gevolg: een grotendeels onleefbare planeet, als groot risico.

De huidige markteconomie drijft op die grote fossiele bedrijven en heeft deze klimaatcrisis veroorzaakt. Shell wist al jaren wat haar jacht op meer winst voor gevolgen had voor de leefbaarheid van onze planeet. Moet zij dan nu weer gesubsidieerd worden om te verdienen aan de ellende die ze mede heeft veroorzaakt? Het temmen van dit soort bedrijven moet onderdeel zijn van een rechtvaardig klimaatbeleid. Nu betalen de mensen die het minste invloed op het klimaat kunnen uitoefenen de rekening. Het pamperen multinationals en bedrijven moet stoppen. Ook zij zullen zich aan de vergroeningsagenda moeten houden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Het is tijd voor andere politieke keuzes. Klimaatbeleid moet en kan eerlijk en ambitieus zijn. In Nederland, maar ook in Rotterdam. Dat betekent een klimaatbeleid waarbij we zorgen dat de gestelde doelen gehaald worden, we echte groene banen creëren én waarmee we ervoor zorgen dat huishoudens erop vooruitgaan.

De energietransitie kunnen we niet overlaten aan bedrijven die winstmaximalisatie als doel hebben. Dat leidt alleen maar tot andere verdienmodellen waarmee de rijken nog rijker worden. In Rotterdam maken we dus werk van een energietransitie die de macht en positie van burgers versterkt in plaats van afbreekt. Een socialistische energietransitie, van en voor Rotterdammers.

Groen en milieu

Luchtkwaliteit en mobiliteit

Dierenwelzijn