fbpx

Resolutie 1: Hoe moeten we de komende tijd Socialisten 010 inrichten?

Een eerste aanzet ter discussie vanuit het bestuur

We bevinden ons in een moeilijke periode. Het conflict tussen de SP en de linkerflank van de partij speelde al langer en een escalatie lag in de lijn van verwachting, maar de ontwikkelingen zijn in sneltreinvaart gegaan. 

Terwijl we net begonnen waren aan de voorbereidingen voor de raadsverkiezingen kwamen we als afdelingsbestuur erachter dat er voor ons geen toekomst meer in de SP was. Onder dwang van de partijraad werden ROOD en alle tegenkandidaten voor het partijbestuur definitief de partij uit getrapt, wat in een rap tempo ook het aanpakken van de afdeling Rotterdam tot gevolg had. De ruimte in de SP voor serieuze socialistische politiek is voor ons en vele anderen leden van de Rotterdamse SP definitief afgebroken, wat ons noodzaakt een nieuwe initiatief te bouwen. Dit is pijnlijk voor alle betrokkenen, zowel de geroyeerden als oudgediende leden, maar we zouden geen socialisten zijn als we niet door zouden zetten. 

We hebben dus niet bij de pakken neergezeten. Er ligt nu een ijzersterke kandidatenlijst, een vergaand maar goed geschreven conceptprogramma en we binden steeds meer mensen van binnen en buiten de SP aan ons. 

Om op deze bijeenkomst ook “Hoe nu verder?” enige richting te geven delen wij als bestuur deze uitgangspunten voor de komende tijd. Dit is hoe wij de komende maanden, voor en na de campagne, Socialisten 010 gestalte willen geven en uit willen bouwen. Wij geloven dat dit initiatief de potentie heeft om voor de komende jaren in Rotterdam een impact te maken. 

Met geloof alleen komen we er echter niet. Daar hebben we jou als actief lid voor nodig. Anders blijven de volgende uitgangspunten wat het nu nog zijn, woorden op papier. 

Tijdens de campagne

Na de campagne

Motie 1: verbeteren (spel)fouten programma

Constaterende dat

Overwegende dat deze door middel van wijzigingsvoorstellen op een vergadering te behandelen niet het meest nuttige gebruik van onze tijd is.

Geeft het bestuur het mandaat om kleine spelfouten en feitelijke onjuistheden ook na het aannemen van het programma te verbeteren;

en roept het bestuur op om deze correcties in een errata op de website bij te houden zodat deze voor iedereen inzichtelijk zijn.

Motie 2: begrippenlijst

Constaterende dat er in het programma veel termen staan die in het dagelijks leven niet gangbaar zijn.

Overwegende dat

Roept het bestuur op om een begrippenlijst voor het programma samen te stellen en deze op gepaste wijze bij het programma te voegen.

Motie 3: Engelse vertaling programma

Constaterende dat

Overwegende dat

Roept het bestuur op om werk te maken van een vertaling van het programma, ten minste in het Engels en desnoods pas na de verkiezingen.

Motie 4: Voorstel voor open notulen

Voorstel: Als de verkiezingen geweest zijn worden vanaf dat punt alle notulen van het bestuur van Socialisten 010 inzichtelijk gemaakt voor alle leden van Socialisten 010. De manier waarop (via de nieuwsbrief, site enz.) is aan het bestuur, zolang het maar voor alle leden makkelijk toegankelijk is.

Toelichting:

Op 18 januari kwamen wij als leden van de lokale Communistisch Platform groep samen om na te denken over inbreng voor de ALV van de 30ste. Iets wat daar naar voren kwam is dit voorstel, wat we graag ter overweging voorleggen aan de bijeenkomst van Socialisten 010. We benoemen nadrukkelijk dat we hier als CP-leden over samen zijn gekomen om de transparantie waar we in de motie voor oproepen ook zelf te tonen. Zo is het voor de mensen betrokken bij Socialisten 010 duidelijk wie er wel en niet betrokken is bij CP en dat we hier samen over hebben nagedacht. Hier volgt een korte toelichting van het voorstel.

Als socialisten zijn wij voor de democratisering van de hele samenleving. Hoe we onze nieuwe vereniging organiseren moet ook overeenkomen voor hoe we de maatschappij willen veranderen.Stap één daarin is om al gelijk na de verkiezingen werk te maken van een transparant bestuur, iets wat ook makkelijk in te voeren is.

Voor een echte democratische organisatie is een gelijke informatievoorziening van groot belang. Als de gewone leden echt mee moeten gaan beslissen, dan hebben zij ook alle benodigde informatie hiervoor nodig, er moet een gelijk speelveld zijn tussen de mensen met functies en de rest van de actieve leden. Open notulen zouden een grote stap zijn in het garanderen van deze gelijke informatievoorziening.

Naast dat het belangrijk is voor het betrekken van leden heeft het openstellen van de notulen ook een bredere functie. Als politieke organisatie kiezen wij een bestuur als vertegenwoordiging om besluiten van ALV’s uit te voeren en tussentijds besluiten te maken namens de leden als er (nog) geen ALV besluit is. Het is belangrijk dat de vertegenwoordiging die hiervoor wordt gekozen door de leden ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden hiervoor. Zo kweken wij een gezonde democratische cultuur waar de leden het bestuur scherp houden.

De meeste van ons zijn begonnen in de SP, een partij waar we het allemaal wel over eens zijn dat die een flink democratisch gebrek heeft. Veel partij-organen van de SP zijn daarbij besloten, wat de macht van de leden ondermijnt en die van bestuurders juist versterkt. Het is nu aan ons niet dezelfde fouten te herhalen, maar te gaan bouwen aan een prettige discussiecultuur voor iedereen en stevige democratische structuren. Open notulen is hier wat ons betreft enkel het begin van en zeker de moeite waard. Tegelijkertijd beseffen wij dat we in een hectische tijd zitten, waar er heel snel een nieuwe organisatie uit de grond wordt gestampt en we tegelijkertijd vlak voor verkiezingen staan waar we gelijk ook aan deelnemen. Vandaar ook dat het voorstel pas zou ingaan na de verkiezingen als het wordt aangenomen, om het al drukke bestuur niet nog meer te belasten in deze drukke periode.

Motie 5: Contributieregeling voorstel Socialisten 010

Constaterende dat: 

Roept deze bijeenkomst het bestuur op: