Anton de Kom

De politiek van Anton de Kom

De nalatenschap van Anton de Kom is omstreden. Enerzijds wordt hij neergezet als verzetsheld, schrijver of anti-koloniaal denker, zijn communisme blijft dan onderbelicht. Anderzijds claimen verschillende socialistische organisaties de Kom als één van hen.

Floris Boudens is in het onderzoek naar de Kom gedoken en probeert de strijd om de nalatenschap van de Kom in breder historisch perspectief te plaatsen. Vraagstukken van toe-eigening, marxistische geschiedschrijving en verzet tegen slavernij komen in de scholing samen. Wees erbij!

Wat: Scholing over het revolutionaire figuur Anton de Kom

Waar: Gaffelstraat 61b

Wanneer: zondag 21 april

Hoe laat: 14:30 inloop, 15:00