De Verkiezingen en Socialisten 010

De Verkiezingen en Socialisten 010

Als Socialisten 010 doen wij met onze landelijke organisatie niet mee aan de verkiezingen. Desondanks hebben wij deze verkiezingen wel een boodschap om te vertellen. 

Voor ons staat het belang van het opbouwen van een buitenparlementaire beweging momenteel centraal. Wie er ook verkozen wordt in deze verkiezing; geen enkel belang van de werkende klasse zal worden gediend zonder dat mensen zelf opkomen voor hun rechten. 

Dit hebben wij recentelijk gezien op verschillende onderwerpen. Het klimaatbeleid is op de agenda gezet door grote klimaatprotesten en het kabinet zag zich genoodzaakt door de actie van studenten om de basisbeurs weer in te voeren. Zonder strijd verandert er niets. 

Ook al doen wij niet mee aan de landelijke verkiezingen, wij willen tijdens en na deze verkiezingen oppositie blijven opbouwen tegen de regering. Wij strijden voor een fundamenteel ander politiek en economisch systeem; een wereld zonder armoede, onderdrukking en de macht van het grootkapitaal. 

Dit streven is zinloos zonder een heldere kijk op de bestaande politiek. Met deze tekst over de verkiezingen willen we je aanzetten tot actie en helderheid scheppen over waar de verschillende partijen voor staan. Wij baseren dit op onze ervaring als activistische Rotterdammers, geworteld in de strijd voor een betere samenleving. Zo voerden we de afgelopen tijd in Rotterdam solidariteitsacties voor Palestina en organiseerden we bewoners tegen hun huisbazen. 

De verkiezingsthema’s

Bestaanszekerheid is deze verkiezingen een centraal punt. Als Socialisten 010 vinden wij bestaanszekerheid van groot belang en pleiten wij in ons programma dan ook voor sterke maatregelen die de armoede bestrijden, bekostigd door het kapitaal.

Alhoewel de deelnemende partijen allen doen alsof zij bestaanszekerheid zo belangrijk vinden, is de realiteit anders. Rechtse partijen hebben de afgelopen jaren keihard bezuinigingsbeleid uitgevoerd en de armoede enkel doen oplopen. Linkse partijen hebben meegedaan aan deze verrechtsing van beleid, door bijvoorbeeld mee te doen aan lokale en landelijke coalities met de VVD. Geen partij is vrij van schuld bij dit armoedeprobleem in Nederland. 

In plaats van dat er snel werk gemaakt wordt van de verhoging van het minimumloon en het versterken van de positie van arbeiders geven partijen liever de schuld aan migranten als boosdoener. Zelfs de SP heeft het bepleiten van een inperking van de arbeidsmigratie tot een van haar speerpunten in de campagne gemaakt. 

Rechtse partijen

De grootste rechtse kanshebber deze verkiezingen is Omtzigt. Ondanks zijn goede werk bij de toeslagenaffaire blijkt Pieter in de praktijk een wolf in schaapskleren. Hij was jarenlang een trouwe CDA’er en steunt op economisch gebied altijd het bedrijfsleven boven de belangen van werkende mensen. Zijn “nieuwe bestuurscultuur” is oude wijn in nieuwe zakken. Ditzelfde geldt voor de pleidooien van D66 en de VVD voor een andere koers. Zij zullen hetzelfde rechtse beleid wat ze altijd uitvoerden voortzetten en hun eigen macht altijd voor die van burgers plaatsen. 

Het gevolg van een rechtse regering is voorspelbaar; groeiende armoede en de verdere afbraak van sociale voorzieningen en burgerrechten. 

Linkse partijen 

Het linkse alternatief wat bij deze verkiezingen ons voorgeschoteld wordt is niet veel beter. De PvdA-GL haalt met Timmermans een Europese bureaucraat uit de kast die op elke mogelijke manier een voortzetting is van het huidige establishment. Dat het PvdA-GL programma wat meer naar links is opgeschoven doet niets af aan het feit dat Timmermans zich duidelijk profileert als een gematigde, centrumlinkse politicus en op veel thema’s (bestaanszekerheid, internationale solidariteit, democratisering) niets fundamenteel wil veranderen. 

De SP is tegelijkertijd van haar activistische roots afgestapt. Waar de partij eerst nog streefde naar grote hervormingen in Nederland, is dit tegenwoordig totaal uit de partij verdwenen. Het streven naar het socialisme is voor de SP enkel nog een ver toekomstideaal. Men wil meebesturen en maakt zichzelf tot een politieke bijrijder van Omtzigt en Timmermans. Ook lokaal doet de SP al mee aan veel afbraakcoalities. Zo bezuinigden ze in Arnhem sociale huurwoningen weg.

Stemadvies 

Dit brengt ons uiteindelijk bij twee andere partijen op links waar het meeste van onze sympathie naar uitgaat: de Partij van de Dieren en BIJ1. Beide partijen hebben overlap met onze eisen rondom thema’s als klimaat, bestaanszekerheid, politieke democratisering, antiracisme, enz. Dit wil niet zeggen dat deze partijen het socialisme gaan brengen, maar wel dat zij het politieke spectrum met hun werk onze kant op doen schuiven. 

Alhoewel we een stem op de PvdD als sympathiek beschouwen, zien we ook dat deze partij zichzelf niet als links durft te profileren en vooral een focus heeft op ecologie in plaats van een breed anti-kapitalistisch verhaal. Het ledenbestand en de parlementariërs van de PvdD vertegenwoordigen ook doorgaans een mengelmoes van politieke denkbeelden die niet eens altijd per se links zijn. Zo was in het verleden Paul Cliteur (nu Forum voor Democratie-lid) lijstduwer voor de partij.

Als we kijken naar alle politieke partijen is een stem op BIJ1 het meest logisch. Deze partij heeft het meest vergaande programma qua eisen en pleit consistent voor het vergaand inperken van de macht van het bedrijfsleven en het verhogen van de levensstandaard van arbeiders. Ook is de partij kritisch op zaken waar andere partijen zich niet aan durven te branden, zoals de betrokkenheid van Nederland bij Westers imperialisme en politiegeweld. 

Al zien we een stem op BIJ1 als het meest logisch deze verkiezingen, dan alsnog is het opbouwen van een eigen socialistisch project belangrijk. BIJ1 is niet bijzonder democratisch georganiseerd en profileert zichzelf niet als socialistisch. Ook zitten er veel leden in de partij die niet per se wat op hebben met antikapitalistische politiek en zich vooral tot andere standpunten van de partij aangetrokken voelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het voorbeeld van Almere, waar een raadslid van de Christenunie overstapte naar BIJ1.

Bij een stem voor BIJ1 raden we aan om op de kandidaat op nummer 10, Joana Zandee, te stemmen. Zij is een lid van ROOD, onze jongerenorganisatie, en een erg sterke kandidaat die opkomt voor de rechten van arbeiders wereldwijd. 

Enkel stemmen is alleen natuurlijk niet genoeg. Ook na deze verkiezingen zal de strijd voor een betere wereld, een socialistische wereld, niet stoppen. Deze zetten wij lokaal en landelijk voort, met een speciaal oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Sluit je aan bij de Socialisten en verander samen met ons Rotterdam en de gehele maatschappij!