Verslag actiebijeenkomst 2 juli

Op zondag 2 juli kwam Socialisten 010 samen met hun jongerenorganisatie ROOD en sympathisanten bij elkaar om weer wat actie in onze beweging te krijgen. Na onze keiharde campagnestrijd van vorig jaar en de teleurstelling van de 0 zetels is de vereniging in wat slomer vaarwater terechtgekomen, mede door het afhaken van enige kameraden. De activiteiten van de partij gingen onverhinderd door maar hierdoor kwam veel last te liggen op weinig schouders.

Om hier verbetering in te brengen hebben wij deze vergadering georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst was om mensen te informeren over onze lopende initiatieven en werkgroepen. Ook wilden we met de aanwezigen mogelijk nieuwe activiteiten of acties inplannen. Tijdens deze productieve middag zijn een aantal punten ter sprake gekomen. Hieronder een korte samenvatting van alles wat langskwam.

Wil je aansluiten bij de genoemde acties of activiteiten? Dan kan je naar aanleiding van dit verslag een mailtje sturen naar contact@socialisten010.nl. Hou ook vooral de agenda op de website in de gaten.

ROOD

De vergadering opende met een update vanuit onze jongerenorganisatie ROOD Rotterdam. Deze lokale groep kent een sterke groei aan actievelingen en ook op landelijk niveau zijn er enkele nieuwe groepen opgericht. ROOD staat altijd open voor meer leden, dus ben je tot en met 28 jaar, meld je absoluut aan.
Momenteel is de ROOD afdeling bezig om samen met de groep in Delft een woonactie te organiseren tegen een foute huisbaas. Ook worden er regulier sociale activiteiten georganiseerd en stickerrondes. Recentelijk voerde de groep ook actie tegen een bedrijf dat wapens levert aan Rusland.

ROOD staat altijd open voor meer leden, dus ben je tot en met 28 jaar, meld je absoluut aan. (lid worden kan via deze link: https://roodjongeren.nl/word-lid) Wil je gewoon een keer komen kijken? Je kan altijd een mailtje sturen naar rotterdam@roodjongeren.nl.

Demo Oeververbinding

Een belangrijke lopende actie waar we zeker meer inzet voor kunnen gebruiken is de actie Oeververbinding. Het plan van het college om een nieuwe brug te bouwen verwoest natuur, is gevaarlijk voor de scheepvaart en zorgt voor meer auto’s in de stad, en minder OV opties. Ons alternatief is dat van een tunnel!

Als Socialisten 010 zijn we betrokken bij het actiecomité tegen de collegeplannen en worden we hierin vertegenwoordigd door ons bestuurslid Jaap Kes. Elke maand wordt er door dit actiecomité een wandeling georganiseerd door de natuurregio die onder druk staat. Ook worden er regulier acties georganiseerd, zoals recentelijk een menselijke slingeractie.

De Socialisten

Onze afdelingsvoorzitter gaf een update over de opbouw van de landelijke partij-in-wording de Socialisten. Als Socialisten 010 zijn we hier als afdeling bij aangesloten. Er zijn verschillende ontwikkelingen, zo wordt er een politiek programma voor de organisatie geschreven met de input van alle leden en zijn er verschillende nieuwe werkgroepen opgericht, o.a in Eindhoven en Limburg.

Op 16 juli is er lokaal een bijeenkomst om ons programma te bespreken en om hier jouw toevoegingen aan te doen. Voel je absoluut vrij om hier ook jouw bijdrage aan te leveren. Want hoe meer socialisten, hoe meer vreugd.

Lokale partijorganisatie, woongroep en communicatie

Lokaal is onze vereniging buiten het bestuur georganiseerd in een aantal werkgroepen. Zo is er een werkgroep wonen die regulier woonacties organiseert, bijvoorbeeld in de wijk Lombardijen. Ook is er een commissie voor het organiseren van onze externe communicatie, zoals de social-media en de nieuwsbrief.

Beide werkgroepen zoeken altijd mensen om te helpen met het organiseren van acties of het maken van posts voor de social-media! Spoedig zal er in een samenwerking tussen beide werkgroepen een verslag van ons woonactivisme in Lombardijen verschijnen.

Pand

Onze afdeling in Rotterdam bevindt zich in een vrij unieke situatie vergeleken met andere afdelingen. Wij beschikken over een eigen pand en kunnen dit ook ter beschikking stellen aan zusterorganisaties. Wat we hebben gemerkt in de afgelopen tijd is dat het onderhoud af en toe nog schort. Hierdoor ontstond er op de bijeenkomst een discussie over in hoeverre het pand nog te behouden is.

De aanwezigen lieten duidelijk horen dat de situatie van het pand wel op te lossen moet zijn en dat zij bereid zijn de schouders eronder te zetten. Samen met het beheerteam gaan de leden dan ook de komende tijd aan de slag met het organiseren van beter onderhoud.

Discussies op de bijeenkomst

Op de bijeenkomst kwamen nog verschillende discussies naar voren. Het punt werd door velen gemaakt dat Socialisten 010 en ROOD Rotterdam zouden moeten functioneren als het bindweefsel voor vele bewegingen en linkse groepen in de stad. Momenteel werkt iedereen langs elkaar heen en doet men zijn eigen ding. Zo organiseert de SP bijvoorbeeld hun eigen acties tegen het verdwijnen van de trams zonder dat hier een breder front met andere partijen en groepen gevormd wordt en is de PvdA op hun eigen manier bezig met het thema armoede.

De actie van de Oeververbinding, waarbij verschillende groepen en partijen samenkomen, werd als model gezien voor hoe het beter kan, alhoewel dit soms ook een wat te apolitiek karakter kan aannemen.
Tot slot werd er besproken om deze actiebijeenkomst regulier te blijven organiseren vanaf september en de volgende keer in groepjes uiteen te gaan om de discussie en het initiatief te bevorderen.