Red de Gaffel!

De gemeente Rotterdam opent de aanval op het socialisme in Rotterdam. Op 8 augustus verstuurde de vastgoedtak van de gemeente een ontruimingsbrief naar de Gaffelstraat 61b met het verzoek binnen zeven dagen dit pand te ontruimen. De Gaffel is al sinds 2012 een thuis voor de socialistische beweging en sinds eind vorig jaar maken wij als Socialisten 010 ook gebruik van dit pand. Het pand wordt benut voor de opslag van actiemateriaal, het organiseren van bijeenkomsten en het faciliteren van maatschappelijke initiatieven zoals het Repaircafé. Dit kroonjuweel van de beweging gaan we echter niet zonder slag of stoot opgeven. We starten een donatiecampagne met als thema “Red de Gaffel!” om onszelf samen met andere gebruikers van het pand te verzetten tegen ontruiming. Donaties kunnen overgemaakt worden naar NL39INGB0675565227 op naam van SOCIALISTEN ROTTERDAM onder vermelding van “donatie Gaffel”. Ook kan je doneren via de volgende link.

Waar hebben jullie het geld voor nodig?

We hebben het geld nodig voor het inschakelen van een advocaat en het dekken van eventuele overige aanslagen. De gemeente dreigt ons ook met kosten op te zadelen voor eventuele “schade” aan het pand en probeert ons al langer aansprakelijk te stellen voor een torenhoge energierekening. Door gezamenlijk geld op te halen kunnen we samen met een goede advocaat de gemeente van tegenspraak voorzien.

Wat doen jullie met het geld dat jullie eventueel overhouden van de donatiecampagne?

Als we geld overhouden van de donatiecampagne (bijvoorbeeld omdat de gemeente haar ontruiming intrekt of de juridische kosten meevallen) zullen we dit voorleggen aan de algemene ledenvergadering van Socialisten 010. Deze vergadering kan vervolgens besluiten welk doel het meest geschikt is om het geld aan te besteden. Hierover geven we vervolgens een terugkoppeling op onze site en social-media.

Wat is de argumentatie van de gemeente om ontruiming door te zetten?

De gemeente stelt dat wij als Socialisten 010, samen met ROOD Socialistische Jongeren, zonder toestemming het gebruik van het pand hebben overgenomen. Wij worden als huurders aansprakelijk gesteld en verzocht het pand te ontruimen. Echter zijn wij niet de huurders van het pand. Dit is een losse beheerstichting die het gebruik van het pand aan meerdere groepen (waaronder Socialisten 010) faciliteert. Naast dit argument stelt de gemeente ook dat er klachten zouden zijn over overlast. Deze klachten zijn echter nog nooit bij ons gemeld, zijn niet bekend bij de wijkagent en gaan voorbij aan het feit dat wij met de overgrote meerderheid van onze buren een goede band hebben. Die goede band tussen de gebruikers van het pand en de buren bestaat al sinds 2012. Het idee dat de Gaffel een overlastgevend pand is is een puur verzinsel om ons eruit te krijgen.

Waarom is de Gaffel zo belangrijk?

Zonder de Gaffel zijn wij als Socialisten 010, samen met alle andere gebruikers van het pand, afhankelijk van de grillen van de huurmarkt om onze activiteiten te organiseren. Het pand te Gaffelstraat 61b is erg ruim, centraal gelegen en betaalbaar. Door dit pand te behouden behouden we een cruciale plek voor de socialistische beweging, waar hopelijk nog vele bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. Ook zou de gemeente het waarschijnlijk voor een veel hogere prijs commercieel gaan verhuren in het geval van een ontruiming, wat de maatschappij als geheel schaadt en het pand ontoegankelijk maakt.

Wat gaan jullie doen als de ontruiming wordt doorgezet?

Mochten we een juridische zaak verliezen en de ontruiming wordt doorgezet, zetten wij als Socialisten 010 door. Ook zonder een groot pand om te gebruiken is er in Rotterdam genoeg te doen. Het is onze taak gezamenlijk de socialistische beweging op te bouwen in onze stad en daarbuiten, zodat we een definitieve oplossing vinden voor de vele problemen waar onze stad en ons land onder gebukt gaan, zoals de klimaatcrisis of de wooncrisis. Samen staan we sterker en samen met jullie blijven we Rotterdam en omstreken veranderen. Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.