Mijn duit in het zakje over hoe verder

Dit artikel is een reactie op de tekst van Erik Meijer. Deze teksten waren, in eerste instantie, geschreven om intern de stand van zaken van Socialisten 010 te bespreken. Deze stukken worden openbaar gesteld, omdat Socialisten 010 een open partij is die haar leden laat spreken. Ook een mening? Kom naar de discussieavond op 25 maart, 20:00 op Gaffelstraat 61b: meld je aan

De tekst is, met toestemming van de auteur, aangepast door de redactie. De meningen hier geuit zijn niet noodzakelijk wel of niet de mening van de partij.

Redactie Socialisten 010

Leo de Kleijn

SP Fractievoorzitter Gemeenteraad Rotterdam
Lijsttrekker SP Rotterdam (2010-2018)
Lijstduwer Socialisten 010 (2022)

Mijn duit in het zakje over hoe verder

Allereerst vind ik het belangrijk om onszelf een compliment te geven. We hebben gezien de korte voorbereidingstijd een goede en enthousiaste campagne gevoerd. Ook het aantal stemmen valt mij niet tegen, hoewel we natuurlijk gehoopt hadden op een zetel. Feitelijk konden we vanaf begin januari pas beginnen met het opbouwen van naamsbekendheid en een politiek profiel.

Dat politieke profiel was logischerwijs – door de perikelen in de SP – vooral gekoppeld aan de SP. Socialisten 010 bleef in de ogen van mensen die ons gaandeweg leerden kennen de club van linkse dissidenten uit een partij die zelf op steeds minder steun kan rekenen. En zoals Erik zegt, daarnaast waren er ook nog eens alternatieven waar mensen die teleurgesteld zijn in de SP naar toe konden, met name Bij1 en de PvdD.

De belangrijkste vragen die we de komende maanden moeten beantwoorden. Is er in de nabije toekomst ruimte voor een nieuwe partij in Rotterdam en mogelijk landelijk op basis van onze uitgangspunten, naast de SP en Bij1? En daaraan gekoppeld. Kunnen we met zo’n nieuwe partij een bijdrage leveren aan opbouw van de linkse en socialistische strijd voor een betere wereld? Of kunnen we dat beter doen in de verschillende bewegingen en mogelijk binnen bestaande partijen zoals Bij1?

Antwoorden op die vragen zijn zo kort na 16 maart nog niet zo gemakkelijk te geven. Veel hangt af van hoe de groep van mensen die zich hebben ingezet voor dit experiment, in Rotterdam en andere steden, het experiment voor zich evalueert en welke rol men voor zichzelf ziet in de nabije toekomst. Dat is ook de reden dat ik pleit voor een open gesprek in de komende weken over hoe we collectief verder kunnen.

Belangrijk is dat iedereen die de afgelopen maanden betrokken waren bij Socialisten 010, maar ook de kameraden die achterbleven in de SP en activisten die geïnteresseerd waren, maar nog geen keuze wilden maken, hierbij betrokken worden. Het ergste dat ons kan overkomen is dat de boel simpelweg uit elkaar valt, en iedereen vervolgens een eigen kant opgaat.

Zelf denk ik op dit moment dat we ons initiatief in Rotterdam moeten doorzetten en verder opbouwen. Daarnaast dat we betrokken blijven bij de discussie over de mogelijke oprichting van een nieuwe landelijke partij.

Voor mij spelen daarbij een aantal argumenten een rol:

  1. Ik vind het te kort door de bocht om na 2-3 maanden te bestaan en één deelname aan gemeenteraadsverkiezingen al te concluderen dat er geen ruimte is en we ons maar beter kunnen aansluiten bij anderen, bijvoorbeeld Bij1. Met een groep van tientallen actieve mensen en meer dan 2000 stemmers hebben we nu een basis om Socialisten 010 verder uit te bouwen. Hoe? Dat zal vooral een kwestie zijn van concrete acties en het opbouwen van ons leden en kader bestand.
  2. Ons unieke verhaal is dat we op basis van socialistische uitgangspunten mensen en strijd bij elkaar willen brengen rond een breed aantal strijdterreinen: van klassenstrijd, gender, klimaat, anti-racisme tot de strijd in buurten. Ik zie geen andere partij die dat als uitgangspunt neemt. Niet de SP, maar ook Bij1 niet.
  3. Ik denk dat het mogelijk is om in de komende tijd meer activisten uit bewegingen te betrekken bij ons initiatief. Dat is ook heel hard nodig. Daarbij moeten we ons niet alleen richten op mensen die nog achtergebleven zijn in de SP, maar juist ook op activisten die politiek gezien ‘dakloos’ zijn. Dat zijn er behoorlijk wat.
  4. Mijn verwachting is dat de SP de komende jaren verder zal imploderen, zeker als ‘Socialistische Partij’. Ze hebben nog veel geld en wat zetels, maar de ingezette koers gaat hooguit richting links-conservatieve, zo je wilt nationaal-conservatieve partij waar vooral jongeren zich steeds minder toe aangetrokken voelen. De politieke ruimte die de SP opgeeft, is er al, en zal naar mijn idee verder groeien. We moeten daar gebruik van maken.

Mijn pleidooi is kort samengevat:

  • Zo snel mogelijk een open gesprek organiseren voor een brede club mensen die betrokken is of zou willen zijn bij Socialisten 010 en later breder landelijk met Socialisten.org.
  • Geen initiatieven vooralsnog om nu maar op te gaan in bijvoorbeeld Bij1 (dat is op zijn minst veel te vroeg, en we gaan daarmee ook behoorlijk wat mensen kwijtraken)
  • Er is (mogelijk) veel meer ruimte dan op 16 maart bleek voor een radicaal socialistisch alternatief, laten we dat op zijn minst proberen vorm te geven.

Tot slot een valkuil

Ik vraag om geen ideologische scherpslijperij te beginnen. We moeten mensen breed organiseren op basis van gedeelde uitgangspunten. Dat zijn linkse sociaaldemocraten, socialisten, radicale activisten, anarchisten, communisten, etc.

Leo de Kleijn, 18 maart 2022